Δημοσιεύθηκε 1 year ago

Πωλητής / τρια  (Έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαMAKEDONIA, THESSALONIKI, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2019-06-26

ΕιδικότηταSales and Retail
Πωλητής / τρια  (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εμπορικής εταιρείας γυναικείων ενδυμάτων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Πωλητής / τρια  (Έδρα Θεσσαλονίκη)
Περιγραφή Θέσης
•    Εξυπηρέτηση πελατών εντός καταστήματος
•    Διαχείριση πωλήσεων και τήρηση του ταμείου
•    Καθημερινή ανατροφοδότηση εμπορευμάτων
•    Συντήρηση και επιστασία χώρου καταστήματος 
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η Λυκείου/ ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ
•    Δύο (2) έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή 
•    Επιθυμητό πτυχίο σχολής μόδας 
•    Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας 
•    Οργανωτικότητα και υπευθυνότητα
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο κλίμα εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.