Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Ανειδίκευτοι Εργάτες/ Αποθηκάριοι (Δρυμός Θεσσαλονίκης)

ΤοποθεσίαGreece, Δρυμός Θεσσαλονίκης, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2019-03-14

ΕιδικότηταWarehousing
Ανειδίκευτοι Εργάτες/ Αποθηκάριοι (Δρυμός Θεσσαλονίκης)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας ελληνικής εταιρείας, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

Ανειδίκευτοι Εργάτες/ Αποθηκάριοι (Δρυμός Θεσσαλονίκης)

Περιγραφή Θέσης
•    Προετοιμασία προϊόντων για αποστολή
•    Εισαγωγή και καταγραφή προϊόντων στην αποθήκη
•    Υποβοήθηση σε υποστηρικτικές εργασίες για την διατήρηση της υγιεινής στον χώρο της αποθήκης
•    Τακτοποίηση φορτίων 

Προφίλ Υποψηφίων
•  Απόφοιτοι Γυμνασίου-Λυκείου / ΙΕΚ 
•  Προϋπηρεσία σε θέση αποθήκης επιθυμητή 
•  Κάτοχοι πιστοποιητικού υγειονομικού ενδιαφέροντος

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Δυνατότητα εργασίας σε έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Ελλάδα

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
Κάνε αίτηση adecco/job.cancel

Κωδικός θέσης AD a0W4I00000Agbw9UAB

Πρόσφατες αναζητήσεις