Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Λογιστής

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, Athens, Greece PP Adecco

Τύπος απασχόλησηςSpecialist

Ημερομηνία2019-04-17

ΕιδικότηταFinance and Accounting




Λογιστής


Λογιστής
Προφίλ Επιθυμητού Υποψηφίου 
•    Απόφοιτος ΑΕΙ / ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης / λογιστικής
•    Τρία + (3) έτη προϋπηρεσία 
•    Προϋπηρεσία σε οργανωμένο λογιστικό γραφείο με βιβλία  Β΄ & Γ’ κατηγορίας θα εκτιμηθεί
•    Πολύ καλή γνώση Η/Υ, άριστη γνώση προγραμμάτων MS Office
•    Άριστη γνώση Αγγλικών
•    Δικαίωμα υπογραφής Α’  ή Β’ τάξης επιθυμητό όχι απαραίτητο
•    Πολύ καλή γνώση δηλώσεων φορολογίας φυσικών & νομικών προσώπων,  φορολογίας ακίνητης περιουσίας, λειτουργίας ΓΕΜΥ – νομαρχίας 
•    Πολύ καλή γνώση εμπορικού δικαίου & δικαίου ανωνύμων εταιρειών, ΕΠΕ, ΙΚΕ σε λογιστικό επίπεδο
•    Αυξημένες διοικητικές ικανότητες, οργανωτικότητα και υπευθυνότητα, διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, έφεση στην ανάληψη πρωτοβουλιών, διάθεση για εξέλιξη
•    Εξωστρεφής, επικοινωνιακός, με διαπραγματευτικές ικανότητες
Βασικά Καθήκοντα:
•    Επίσκεψη σε πελάτες της εταιρίας
•    Διαχείριση πελατολογίου
•    Συνεργασία με αρμόδιες αρχές 
Χαρακτηριστικά Θέσης Εργασίας 
Μικτός Μηνιαίος Μισθός: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 
Κάνε αίτηση adecco/job.cancel

Κωδικός θέσης AD a0W4I00000AgbpSUAR

Πρόσφατες αναζητήσεις