Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Προϊστάμενος Λογιστηρίου

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, ATHENS, Greece PP Adecco

Τύπος απασχόλησηςManager

Ημερομηνία2019-03-13

ΕιδικότηταHealthcare and Pharmaceutical
Προϊστάμενος Λογιστηρίου


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εταιρείας στον χώρο του ιατρικού εξοπλισμού/αναλωσίμων αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Προφίλ Ιδανικού Υποψηφίου 
•    Απόφοιτος ΑΕΙ / ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης / λογιστικής
•    Πέντε (5) έτη προϋπηρεσία σε οργανωμένο λογιστήριο με βιβλία Γ’ κατηγορίας, τουλάχιστον 2 σε θέση προϊσταμένου
•    Πολύ καλή γνώση Η/Υ, γνώση περιβάλλοντος ERP Softone, πολύ καλή γνώση προγραμμάτων MS Office
•    Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
•    Δικαίωμα υπογραφής Α’ τάξης, πολύ καλή γνώση ΕΓΛΣ, ΚΦΑΣ, ΚΦΕ, ΦΠΑ, εξαγωγών
•    Καλή γνώση εμπορικού δικαίου, εργατικού δικαίου, δικαίου ανωνύμων εταιρειών
•    Πολύ καλή γνώση θεωρημένης αποθήκης
•    Αυξημένες διοικητικές ικανότητες, οργανωτικότητα και υπευθυνότητα, διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, έφεση στην ανάληψη πρωτοβουλιών, διάθεση για εξέλιξη
Βασικά Καθήκοντα:
•    Οργάνωση και συντονισμός της εύρυθμης λειτουργίας όλων των ενεργειών του Λογιστηρίου
•    Εποπτεία και συντονισμός της ομάδας του λογιστηρίου
•    Παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων της εταιρίας και reporting στη Διοίκηση
•    Υποβολή και παρακολούθηση ετησίου προϋπολογισμού
•    Αναλυτική Λογιστική
Χαρακτηριστικά Θέσης Εργασίας 
Μικτός Μηνιαίος Μισθός: Ανταγωνιστικό Πακέτο Αποδοχών
Αναφορά σε : Οικονομικό Διευθυντή 
 
Κάνε αίτηση adecco/job.cancel

Κωδικός θέσης AD a0W4I00000AgabLUAR