Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Υπεύθυνος Διαγωνισμών Δημοσίου

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, ATHENS, Greece PP Adecco

Τύπος απασχόλησηςSpecialist

Ημερομηνία2019-03-13

ΕιδικότηταHealthcare and Pharmaceutical
Υπεύθυνος Διαγωνισμών Δημοσίου


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εταιρείας στον χώρο του ιατρικού εξοπλισμού/αναλωσίμων αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπεύθυνος Διαγωνισμών Δημοσίου
Προφίλ Επιθυμητού Υποψηφίου 
•    Πτυχίο ΑΕΙ.
•    Τουλάχιστον 3-5 έτη προϋπηρεσία  σε σύνταξη διαγωνισμών δημοσίων προμηθειών, συγκέντρωση δικαιολογητικών & υποβολή πλήρους φακέλου, κατά προτίμηση στον κλάδο του ιατρικού εξοπλισμού και των ιατρικών αναλωσίμων.
•    Άριστη χρήση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
•    Άριστη ικανότητα ταχείας σύνταξης κειμένων στο MS Word.
•    Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.
•    Εργατικότητα, εξωστρέφεια, συνέπεια, επιμέλεια.
•    Ιδιαίτερη σημασία στη λεπτομέρεια.
•    Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας.
•    Ταχύτητα εργασίας, αντοχή στην πίεση και σε χρονοδιάγραμμα.
Βασικά Καθήκοντα:
•    Αναζήτηση δημοσίων συμβάσεων
•    Προετοιμασία του φακέλου συμμετοχής της εταιρίας σε διαγωνισμό
•    Συγκέντρωση απαραίτητων εγγράφων/δικαιολογητικών, σύνταξη και υποβολή του φακέλου συμμετοχής.
•    Παρακολούθηση προσφορών και διαγωνισμών έως την ολοκλήρωσή τους.
•    Διαχείριση Έργου
Χαρακτηριστικά Θέσης Εργασίας 
Μικτός Μηνιαίος Μισθός: Εξαιρετικά ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Αναφορά σε : Προϊστάμενος Δημοσίων έργων 
Κάνε αίτηση adecco/job.cancel

Κωδικός θέσης AD a0W4I00000AgaaIUAR

Πρόσφατες αναζητήσεις