Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό της εταιρίας Μύλοι Θράκης, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης: 
Διευθυντής Υπεύθυνος Παραγωγής (Αλεξανδρούπολη) (κωδ. θέσης : 722/67877)
Περιγραφή Θέσης
 • Οργάνωση παραγωγής
 • Προγραμματισμός, διαχείριση και συντονισμός των τμημάτων του εργοστασίου
 • Τροποποίηση και βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και την ποιοτική αναβάθμιση του τελικού προϊόντος
 • Εκπαίδευση, κατάρτιση και καθοδήγηση του προσωπικού
 • Προγραμματισμός και έλεγχος των διαδικασιών συντήρησης των μηχανών
Προφίλ Υποψηφίου
 • Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής Χημικών Μηχανικών / Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε τμήμα παραγωγής, επιθυμητά από κλάδο αρτοποιημάτων, τροφίμων ή τσιμεντοβιομηχανία με δύο (2) από αυτά επιθυμητά σε αντίστοιχα καθήκοντα, από τους εξής κλάδους κατά προτεραιότητα:1) Βιομηχανία Αρτοποιημάτων, 2) Βιομηχανία Τροφίμων ή 3) Τσιμεντοβιομηχανία
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα διοίκησης, επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Μεθοδικότητα, οργανωτικές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
Παροχές Εταιρίας
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας


Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για τη θέση εργασίας

 
© 2017 Adecco. All Rights Reserved