Follow us

Έρευνα: Η ανεργία και η αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό

ως προοπτική για το ελληνικό ανθρώπινο δυναμικόΑθήνα, 18/12/2012Ο όμιλος Adecco, παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη στην Ελλάδα, η οποία σκιαγραφεί την τάση αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό από το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας.

Η έρευνα, που διεξήχθη online σε δείγμα 400 ατόμων μέσω του ερευνητικού εργαλείου Digipoll της Wizzard – From Wisdom to Magic, Holistic Marketing Solutions, κατέληξε σε σημαντικά ευρήματα τόσο σχετικά με τις τάσεις και τα χαρακτηριστικά της ανεργίας στη χώρα όσο και αναφορικά με το πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες, εργαζόμενοι και μη, την αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό.

Από τους 400 συμμετέχοντες, το 39% δήλωσε ότι δεν εργάζεται τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ενώ, από το υπόλοιπο 61%, 48% εργάζονται με σχέση πλήρους και 13% με σχέση μερικής απασχόλησης. Η πλειονότητα όσων δεν εργάζονται (48%) δήλωσαν ότι βρέθηκαν εκτός αγοράς εργασίας μετά τη διακοπή της συνεργασίας τους από τον προηγούμενο εργοδότη τους, με ένα σημαντικό ποσοστό (30%) να δηλώνουν επίσης ότι παραμένουν άνεργοι εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια.

Μεταξύ των ερωτηθέντων, σχεδόν οι μισοί (49%) ανέφεραν ότι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο αναζητούν εργασία στο εξωτερικό και ένα επιπλέον 3% δήλωσε ότι έχει μάλιστα ήδη δεχθεί σχετική πρόταση, την οποία και εξετάζει. Αναφερόμενοι σε άλλα μέλη του νοικοκυριού τους, 30% όσων συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν ότι τουλάχιστον άλλο ένα μέλος του αναζητά εργασία στο εξωτερικό.

Στην ερώτηση για το αν κατά την αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό επικεντρώνουν την προσπάθειά τους αποκλειστικά στην εύρεση μιας σχετικής με το αντικείμενό τους θέσης ή εξετάζουν και άλλες προτάσεις, 14% απάντησαν ότι η αναζήτησή τους εστιάζει αποκλειστικά σε σχετικές θέσεις, 34% ότι αναζητούν μία θέση σε όσο το δυνατόν πιο συναφές αντικείμενο, ενώ 51% εμφανίζονται έτοιμοι να εξετάσουν ακόμη και προτάσεις που δεν άπτονται του αντικειμένου τους. Μάλιστα, περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες στην έρευνα (53%) δήλωσαν ότι είναι αποφασισμένοι να φύγουν από την Ελλάδα αμέσως μόλις βρεθεί μια θέση εργασίας σε κάποια άλλη χώρα, ενώ 41% απάντησαν ότι την απόφασή τους να μετοικήσουν σε άλλη χώρα θα τη λάβουν αφού πρώτα διαπιστώσουν την ανταπόκριση που θα έχει η αναζήτηση από πλευράς τους εργασίας στο εξωτερικό. Αντιμετωπίζοντας το ενδεχόμενο να βρεθεί μια θέση εργασίας στο εξωτερικό που να τους ικανοποιεί, σχεδόν το ένα τρίτο των ερωτηθέντων (30%) ανέφεραν ότι στην περίπτωση αυτή θα μετοικήσουν μαζί με την οικογένειά τους, ενώ, με μικρή διαφορά, το 28% ανέφεραν πως θα φύγουν μόνοι με σκοπό σύντομα να τους ακολουθήσει και η οικογένειά τους.

Όσον αφορά στα κανάλια τα οποία κυρίως επιλέγουν οι ενδιαφερόμενοι για την αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό, το διαδίκτυο φαίνεται να κυριαρχεί: Το 42% των ενδιαφερόμενων προέβαλαν ως κύριο μέσο αναζήτησης τις ιστοσελίδες επαγγελματικής δικτύωσης, το 37% δήλωσαν ότι ενημερώνονται πρωτίστως από τις ιστοσελίδες των εταιριών του εξωτερικού που τους ενδιαφέρουν και το 33% απάντησαν ότι αντλούν τη σχετική πληροφόρηση μέσω ελληνικών ιστοσελίδων ανακοίνωσης θέσεων εργασίας που αναρτούν και αγγελίες για το εξωτερικό. Σημαντικός, ωστόσο, σε αυτό το σημείο είναι και ο ρόλος των εταιριών παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, με το 16% των συμμετεχόντων στην έρευνα να αναφέρουν πως επιλέγουν τις εξειδικευμένες εταιρίες του κλάδου ως ένα αποτελεσματικό τρόπο αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της έρευνας σχετικά με τις χώρες προορισμού όπου αναζητούν ή θα αναζητούσαν εργασία οι ερωτώμενοι: Το 70% φαίνονται να προτιμούν τις ανεπτυγμένες χώρες της Ε.Ε. (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία κλπ), το 45% τις ανεπτυγμένες χώρες εκτός Ε.Ε. (ΗΠΑ, Αυστραλία κλπ), ενώ ένα 12% δείχνει να επικεντρώνει τις προσπάθειές του σε αναπτυσσόμενες χώρες εκτός Ε.Ε. (Μέση Ανατολή κλπ). Όσον αφορά στα κριτήρια με τα οποία οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν τη χώρα ή τις χώρες στις οποίες αναζητούν εργασία, 39% όσων έλαβαν μέρος στην έρευνα αξιολόγησαν την ποιότητα και το επίπεδο ζωής στη χώρα προορισμού ως το σπουδαιότερο κριτήριο, 16% θεωρούν σημαντική την ύπαρξη κάποιου «συνδέσμου» (π.χ. συγγενής, φίλος) στην εν λόγω χώρα, 15% λαμβάνουν πρωτίστως υπ’ όψιν τους το κατά πόσο γνωρίζουν τη γλώσσα της χώρας αυτής, ενώ ένα ικανό ποσοστό της τάξεως του 19% απάντησαν ότι θα ήταν διατεθειμένοι να μετοικήσουν οπουδήποτε θα έβρισκαν μια ικανοποιητική εργασία.

Ερωτώμενοι για τους λόγους που τους ώθησαν να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό, 36% των συμμετεχόντων στην έρευνα προέβαλαν την ανεργία και την αδυναμία πρόσβασης/ επανένταξης στην αγορά εργασίας ως το σημαντικότερο λόγο, ενώ ποσοστό 29% φαίνεται να ωθείται σε μια τέτοια απόφαση κυρίως από την έλλειψη προοπτικής που κυριαρχεί στην εγχώρια αγορά εργασίας λόγω της ύφεσης. Άξιο προσοχής είναι, ωστόσο, και το γεγονός ότι μόλις το 12% απάντησαν ότι σημαντικότερο λόγο για την αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό αποτελούν οι χαμηλοί μισθοί στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, στην ερώτηση για το ποιοι είναι οι λόγοι που λειτουργούν ανασταλτικά για την αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό, 32% απάντησαν ότι αποθαρρύνονται λόγω των συναισθηματικών τους δεσμών με την Ελλάδα, 14% ότι δεν προχωρούν σε μια τέτοια απόφαση εξαιτίας της φροντίδας εξαρτημένων μελών (π.χ. παιδιά, ηλικιωμένοι) και 10% επειδή για την ώρα είναι ικανοποιημένοι από την επαγγελματική/οικονομική τους κατάσταση. Όταν, ωστόσο, ερωτήθηκαν για το τι θεωρούν ότι έχει να τους προσφέρει η εργασία στο εξωτερικό, 63% απάντησαν ότι προσβλέπουν σε υψηλότερες οικονομικές απολαβές, 58% σε καλύτερη ποιότητα ζωής και 47% σε μία πιο αξιοκρατική επαγγελματική εξέλιξη. Σχετικά, τέλος, με τον ελάχιστο επιδιωκόμενο μισθό, 29% του δείγματος απάντησε ότι θα μετοικούσε για ένα μισθό ύψους €2.000, με ποσοστό 28% να δηλώνει ότι θα μετοικούσε ακόμη και για ένα μισθό της τάξεως των €1.500.

Με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της έρευνας, ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Γενικός Διευθυντής της Adecco Ελλάδας, σχολίασε: «Ως ο μεγαλύτερος οργανισμός στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως, η Adecco έχει δεσμευτεί να εξασφαλίζει μέσω της εμπειρίας της, της εξειδίκευσής της και των αποτελεσματικών της λύσεων, καλύτερη σταδιοδρομία για τους συνεργάτες της και καλύτερες υπηρεσίες για τους πελάτες της. Προς αυτήν την κατεύθυνση, είναι πολύ σημαντικό για εμάς να παρακολουθούμε διαρκώς το πώς διαμορφώνονται οι τάσεις στην αγορά εργασίας και να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες του ελληνικού ανθρώπινου δυναμικού ώστε να προσαρμοζόμαστε αντίστοιχα. Η συγκεκριμένη έρευνα, που πραγματοποιήσαμε με τη βοήθεια της πλατφόρμας Digipoll, κατέληξε σε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ευρήματα, που θα μας βοηθήσουν να ανταποκριθούμε ακόμη καλύτερα στις προσδοκίες των συνεργατών μας αλλά και των πελατών μας από εμάς». Από την πλευρά της η Έλενα Μαθιού-Rose, Partner & Managing Director της Wizzard – From Wisdom to Magic, συμπλήρωσε: «Σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται συνεχώς και ραγδαία, είναι κρίσιμο να μπορούμε ανά πάσα στιγμή, εύκολα και με χαμηλό κόστος να ‘πιάνουμε’ τον παλμό της κοινής γνώμης, των ανθρώπων που είναι ταυτόχρονα καταναλωτές, πελάτες, αγοραστές αλλά και πολίτες, πολλώ δε μάλλον όταν πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος, που επηρεάζουν τις αποφάσεις όλων μας. Αυτήν ακριβώς τη δυνατότητα μας προσφέρει η Digipoll, μία παγκοσμίου κύρους ψηφιακή πλατφόρμα που αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από την Wizzard».--ΤΕΛΟΣ--Παράρτημα – Διαγράμματα